วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

...อาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพย์...อาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี